Zmień wielkość liter
Wersja kontrastowa

29-03-2020r.
Witam, minęły 2 tygodnie znacznych zmian w naszym życiu i pracy, potwierdziły spadek zamówień, i przesunięcia już podpisanych umów z naszą firmą. Na pomoc państwa nie możemy liczyć. Wielu zapyta, dlaczego tzw. „tarcza..” dla takich przedsiębiorstw jak MT nie jest zaplanowana? Dotyczy małych przedsiębiorstw do 9 osób , dotyczy pracowników na samozatrudnieniu, dotyczy firm mające spadki obrotów, transport , turystyka, usługi…

MT jest firmą oferującą głównie dobra inwestycyjne, których terminy dostaw wynoszą 4 i więcej miesięcy. Oznacza to, że w większości realizujemy projekty i dostawy  wynikłe z ostatnich miesięcy, nasz problem zacznie się w lecie i w jesieni, gdy koszty funkcjonowania, będą znacznie przewyższały przychody. „Tarcza” przewidziana jest na 3 miesiące - do wyczerpania (zbyt małych) środków.

Z tego powodu musimy od zaraz wprowadzić oszczędności, wszędzie tam, gdzie to możliwe. Od 1.04. na większości stanowisk wprowadzamy skrócenie etatów i proporcjonalne obniżenie pensji. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją, choć nie jest to łatwe do zaakceptowania.

Alternatywą, byłoby skrócenie całych etatów i zwolnienie 25% naszych pracowników. Jednak podejmujemy wszystko co obecnie możliwe , aby takiego rozwiązania nie wprowadzić. Najmniejsze ograniczenia nastąpiły na produkcji narzędziowej i seryjnej, gdzie na najbliższe tygodnie mamy zamówienia.

Nasze życie się zmieniło, wydajemy znacznie mniej,  istnieje możliwość bezprocentowego zamrożenia kredytów, ograniczamy wszelkie niekonieczne inwestycje, aby najmniej boleśnie przetrwać .

Należy oczekiwać, że przy dalszym dobowym wzroście zakażeń, zostanie czasowo przerwane funkcjonowanie zakładów pracy, wówczas sytuacja znacznie szybciej się pogorszy.

Z tego powodu jest dla nas najważniejszym, aby unikać bliskiego kontaktu z wszystkimi, którzy nie mieszkają z nami pod jednym dachem. Dotyczy to Was i Waszych członków rodzin.

Obecna sytuacja do tej pory się nie wydarzyła, nikt nie może zaplanować, jak potoczy się dalej walka z wirusem, jak zmieni się nasza gospodarka, od której jest zależne nasze życie.  Dołóżcie wszelkich starań, aby się wzajemnie nie zarażać! 

Andrzej Janicki16-03-2020r.
Witam wszystkich, z uwagi na zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem w naszym kraju  stanu zagrożenia epidemicznego (SZE) oraz ogłoszeniem pandemii przez WHO, chciałbym przekazać konieczne informacje dla wszystkich pracowników.

W ostatnich dniach pracy ubiegłego tygodnia, z mieszanymi uczuciami jeszcze przed ogłoszeniem SZE zdecydowałem się, aby przejść na pracę zdalną, tam gdzie to jest możliwe i uzasadnione.

Pracownicy, którzy złożyli wnioski o zasiłki opiekuńcze nad dziećmi do lat <8 automatycznie, jeśli spełniają założone warunki nie przychodzą do pracy. Pracownicy, u których jest możliwa praca zdalna, są już przygotowani lub w trakcie, aby takową wykonywać, reszta zatrudnionych pracuje na obecną chwilę, jak dotychczas.

Sytuacja obecna nie powinna wzbudzać u Was żadnej paniki, Metal Team z Lumi Team jest firmą z bardzo niską średnią wieku zatrudnionych, co oznacza, że dla większości nawet po zarażeniu nie ma statystycznego ryzyka utraty tego najważniejszego.

Z uwagi na dobro nas i naszych najbliższych, szczególnie tych z „dużym bagażem doświadczeń” powinniśmy zachować kilka zasadniczych zasad funkcjonowania w kolejnych dniach, aby nie roznosić wirusa:

Ograniczmy kontakty swoje, naszych dzieci, bliskich do koniecznego minimum. Kolejne dni i tygodnie będą miały decydujący wpływ na rozprzestrzenienie się wirusa oraz przestrzegajmy zasad higieny.

W firmie zostały rozwieszone w wielu miejscach informacje dotyczące naszego zachowania i co musimy przestrzegać. Nie będę przy tej okazji powtarzał informacji z internetu, prasy, radia, TV … dot. szczegółów.

Nasza obecna sytuacja nie jest zbyt trudna, wszyscy raczej się boją tego co będzie na wskutek doniesień z Włoch, nie panikujmy wszystko na razie jest w normie, a podejmowane środki zaradcze są po to, aby nam to nie zdemolowało życia prywatnego czy zawodowego.

Proszę wszystkich, aby zwracali uwagę na minimalny odstęp przy bezpośrednich kontaktach w firmie. Mamy ten komfort, że po „wyprowadzeniu” części pracowników z biur, nie będzie w nich takiego natłoku i możliwości bliskiego kontaktu, odstęp jaki jest prawidłowy.

Jeśli mamy taką możliwość to proszę o respektowanie przy wszelkich kontaktach dystansu
3 m, to jest odległość, która dalej pozwala na swobodną rozmowę , delegowanie zadań i pracę. Zachowujmy się profesjonalnie , zdecydowanie zwracamy uwagę jeśli ktoś się zapomni, bez zbędnych komentarzy , uśmiechów itd. , bądźmy asertywni !!! Od Was dużo zależy. Organizujmy się właściwie przy wyjściach z pomieszczeń , do toalety, kuchni, nie muszę pisać co to w szczegółach oznacza.

Kto nie będzie się do tego stosował zostanie odesłany na natychmiastowy urlop bezpłatny !!!

Ci z pośród nas, którzy poczują się niezdrowo, kaszlą, najlepiej niech zostaną w domu .

Zasady wpuszczania osób niezatrudnionych do firmy zostały ustalone i osoby wpuszczające, kierownicy działów zostali poinformowani, wywieszki są przed firmą na bramie i na drzwiach wejściowych. Wypełnienie formularza jest konieczne, szczegóły dla niewtajemniczonych planujących odwiedziny u nas u osoby odwiedzanej.

W następnej kolejności przedstawię w skrócie pracę poszczególnych działów.

Dział sprzedaży obrabiarek

W dziale sprzedaży maksymalnie mogą pracować jednocześnie 2-3 osoby pod warunkiem zachowania odpowiedniego odstępu od siebie , na obecną chwilę praca wszystkich ludzi może odbywać się zdalnie więc , pozostają w domu i pracują normalnie , więcej telefonem , z uwzględnieniem przekierowania swojego telefonu stacjonarnego, kto tego nie zrobił powinien w pierwszej kolejności o to zadbać i ustalić ze swoim przełożonym. Oczywiście w kontakcie z klientami informujemy jak teraz pracujemy.

Handlowcy obrabiarek i handlowcy Lumi .

Pracujecie z domu lub w terenie w zależności od sytuacji, możliwości kontaktu i odwiedzania firm. Korzystajcie jak najwięcej z telefonu, wiele spraw można nim załatwić, ludzie to teraz rozumieją i nie oczekują nic więcej. Na pytania jak działamy odpowiadajcie wg informacji z tego dokumentu.

Dział serwisu

Podobnie jak z działem sprzedaży praca zdalna jest tutaj możliwa, minimum jedna osoba z działu powinna być w biurze , na zasadach jak dział sprzedaży , przy tej wielkości pomieszczenia zapewnienie odstępów 4 m dla 3 osób nie stanowi problemu . Przestrzeganie braku kontaktu przy wychodzeniu z biura może być łatwo spełniony.

Serwisanci

Na obecną chwilę w wielu firmach (jak i w naszej) obowiązują ograniczone zasady wpuszania do firm, należy się do nich dostosować, osoby rozdzielające wyjazdy serwisowy powinny ten temat wyjaśnić , czy jeśli klient zamawia serwis , to wejście na teren zakładu będzie również możliwe, czy jest konieczność wypełniania dodatkowych dokumentów ?  W czasie wejścia i pobytu należy unikać bliskiego kontaktu z osobami, należy jasno i zdecydowanie o tym poinformować i przestrzegać, podobnie jak wcześniej wspomniałem obowiązuje to w naszej firmie. W miarę możliwości ograniczyć planowanie wyjazdów z pobytem hotelowym, priorytet ma powrót do domu, jeśli z uwagi na odległość jest to możliwe i o tym należy poinformować klienta przy przyjmowaniu zlecenia. W przypadku zakwaterowania w hotelu należy zapytać o pokój, który nie był przez ostatnie 2 doby wynajmowany, przy obecnym obłożeniu nie będzie z tym trudności.

Dział techniczny 

Szef działu ustala zasady pracy z technologami, konstruktorami i automatykami.

Konstruktorzy

W miarę możliwości na następne dni przewidziana jest praca zdalna , jeśli u niektórych będzie to niemożliwe, to zmienimy, w tym pomieszczeniu też mogą pracować 3 osoby z zachowaniem odstępu. W ramach delegowania i wykonywania pracy stosujemy się do zaleceń swojego szefa.

Technolodzy

Cześć przewidziana jest na ten tydzień do pracy w terenie, przy zachowaniu zasad jak serwisanci, reszta musi przestrzegać zasady ograniczonego kontaktu, czy to w biurze czy na hali.

Dział Księgowości

W miarę potrzeb Agnieszka ustala,  kto jest w biurze i w jakich dniach, w miarę możliwości reszta pracuje zdalnie.

Produkcja narzędziowa

Darek jest normalnie w pracy i zarządza technologami warsztatowymi i operatorami narzędziowni. Należy przy organizacji pracy zwrócić uwagę jak poprzednio, zachowanie odległości przy kontakcie między pracownikami , czyli ograniczenie ich ilości w biurze, podzielenie na inne pomieszczenia , ewentualne wysłanie niektórych do pracy zdalnej i  określenie jasnych zasad do kontaktu operatorów z technologami. Najważniejszą rzeczą  jest korzystanie z jadalni i szatni , jednorazowe korzystanie z szatni, toalety przez kilka osób jest zakazane. Przygotujemy plan korzystania z nowych pomieszczeń i ich przekształcenie do tych celów.

Montaż systemów

Dominik przygotuje plan rozdzielenia pracowników na 2 zmiany, aby w czasie pracy można zapewnić dystans między nimi.

Montaż systemów mocujących ma odbywać się na dwóch skrajnych stołach. Środkowy zostaje tymczasowo wyłączony z użycia.

Na operacji gratowania zwróćcie uwagę na odległość między sobą, nie zbliżajcie się do siebie. Nie przebywajcie przy jednym stole przygotowując detale do czernienia, unikajcie meldowania czynności w jednym czasie. Na czas zwiększonych środków ostrożności wykorzystujcie panel meldunkowy produkcji seryjnej, aby zachować odstęp od osób montujących systemy mocujące.

Produkcja

Podobnie jak z pracownikami narzędziowni, najważniejsze jest niekorzystanie jednoczesne z toalet, kuchni oraz szatni. Przygotujemy plan reorganizacji szatni w celu zapewnienia większej odległości pomiędzy osobami tam przebywającymi. Pracując przy maszynach pamiętajcie również o unikaniu bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami. Przed wejściem na halę umyjcie dobrze ręce ( min 30 sek.). Nie dotykajcie rękoma twarzy a w szczególności oczu, nosa i okolic ust. Korzystajcie z okularów ochronnych.  

Montaż lamp

Podobnie jak wszyscy pracownicy hal produkcyjnych, najważniejsze jest niekorzystanie jednoczesne z toalet, kuchni oraz szatni. Pracując unikajcie bezpośredniego kontaktu, zachowajcie odległość 3 metry pomiędzy sobą.

Magazyn

Unikajcie bezpośredniego kontaktu zarówno z osobami pracującymi jak również dostawcami i kurierami. Kierowcy na bramie informowani są o nadzwyczajnych środkach ostrożności oraz o konieczności bezkontaktowego przekazywania towaru i dokumentów do podpisania. W celu rozładunku i załadunku paczek wykorzystujcie rampę załadowczą. Kurierzy powinni zostawiać paczki oraz urządzenie do podpisu na palecie oraz oddalić się. Po otwarciu bramy podpisujecie odbiór przesyłek, jeżeli nie są uszkodzone, oraz wywozicie za bramę paczki i urządzenie do podpisu na drugiej palecie. Kurier zostawia podpisane dokumenty na palecie. W przypadku dostaw wielkogabarytowych kierowca po rozsunięciu plandeki musi pozostawać w odległości ponad 3 metry od samochodu (bądź też pozostać w szoferce). Zakazuje się również korzystania z toalet przez osoby z zewnątrz.

Sprzątanie

Zwracajcie uwagę również na zachowanie dystansu pomiędzy pracownikami. Nie korzystajcie w tym samym czasie z toalety, z kuchni, szatni, unikajcie wspólnego przebywania. Na przerwy chodźcie oddzielnie, tak samo przebierajcie się oddzielnie i wchodząc do pracy zachowujcie odstęp min 3 metry od siebie. W przypadku sprzątania poproście o wyjście pracowników z pokoju, opróżnijcie kosze i opuśćcie pokój. Po waszym wyjściu pracownicy mogą wrócić i kontynuować pracę. Zwróćcie również uwagę na odkażanie klamek nie tylko do pokoi, ale również w toaletach. Tam gdzie możliwe zostawiajcie drzwi otwarte . Odkażajcie również przyciski baterii (kranów) do wody, rączki czajników. Pracujcie w rękawiczkach i po zakończonej pracy dobrze wymyjcie ręce. Unikajcie  dotykania rękoma twarzy a w szczególności oczu, nosa i okolic ust. Po przebraniu się po pracy ponownie umyjcie ręce, wirusy i zarazki mogą bowiem być przenoszone również na ubraniach.

PODSUMOWANIE

To nie jest okres ferii czy wakacji , musimy zdać sobie sprawę, że od następnych tygodni i naszej dyscypliny być może zależy zachowanie ciągłości naszej firmy i stabilności zatrudnienia.

Korzystanie z cateringu na terenie firmy jest zabronione, każdy musi sobie posiłki przywozić sam. Nie będziemy organizowali logistyki wpuszczania tych firm dla kilku kanapek.

Korzystanie z kuchni zostanie znacznie ograniczone. Dotyczy to zarówno kuchni w biurze jak i na produkcji, w najbliższej przyszłości uruchomimy trzecią jadalnię w nowym budynku i dodatkowe szatnie i podział na korzystanie z nowych toalet.

Tą informację należy rozumieć jako obowiązującą na najbliższy tydzień, który wykorzystamy do przeorganizowania się na kolejne , będziemy informowali o zmianach.

Obserwując zachowanie z ostatniego tygodnia, nie traćmy czasu na nieproduktywną dyskusję o wirusie , bądźmy profesjonalni, nie wdawajmy się wspólnie i z klientami w niekończące się dyskusje nie dotyczące pracy.

Jeśli się nam uda zatrzymać zainfekowanie na poziomie 30% społeczeństwa, to można mówić o dużym sukcesie, większe liczby będą nie lada wyzwaniem. Wynika to z tego, że 20% osób zainfekowanych będzie podlegała leczeniu , co w naszym kraju stanowi ponad 2 mln obywateli. Dlatego zwróćmy uwagę na to jak się ubieramy , jak dbamy o nasze zdrowie, odporność, aby dodatkowo nie obciążać służby zdrowia.  Dla naszego dobra i tych potrzebujących.

Ja, w firmie będę i zawsze służę pomocą dla wszystkich, proszę o przestrzeganie zasad kontaktu.

Andrzej Janicki